MYANMAR'S POLITISKE KLIMA

Et statskup i Myanmar startede om morgenen d. 1. februar 2021, hvor de demokratisk valgte medlemmer af  den ledende ”Nationale Liga for Demokrati” (NLD) blev kuppet af Tatmadaw, Myanmars militær. Tatmadaw udråbte straks et års undtagelsestilstand og erklærede, at magten var overgået til Forsvarschef General Min Aung Hlaing. Pandemiens første, anden og tredje bølge sammen med militærkuppet har skubbet Myanmar helt ud til kanten, hvor landet er i fare for total opløsning.

I løbet af de sidste seks måneder har utallige organisationer forladt Myanmar pga. ustabiliteten ovenpå kuppet og pandemien. Mange hjælpeorganisationer har ramt muren og landet har lukket grænserne, så nødhjælp ikke har kunnet nå frem. Nu hvor der er så få organisationer i landet til at hjælpe med medicin, mad og anden bistand, har vi set mere desperation, sult, kriminalitet, fattigdom, arbejdsløshed og også mere menneskehandel end nogensinde før.

BORGERKRIG OG ØKONOMISK SAMMENBRUD

Den 7. september 2021 blev der erklæret borgerkrig i Myanmar. Dette har i den grad skruet op for frygt, ødelæggelse og kaos i landet, hvor flere og flere skjuler sig i deres hjem og flere og flere hjælpeorganisationer forlader landet. Gennem den sidste måned har vi set stigende kriminalitet, fattigdom, arbejdsløshed og menneskehandel. For at imødegå dette har vi fortsat med at støtte de 12 samfundscentre, hvor vi har baser: Vi formidler mad, medicin, økonomisk hjælp og rådgivning. Nu hvor her er borgerkrig, vil mange, der ellers har tilhørt middelklassen, blive presset ud i fattigdom uden nogen mulighed for støtte fra det offentlige eller fra  hjælpeorganisationer.  Folks indtægtskilder er brat ophørt og Myanmars regering er kollapset. Dette sammen med COVID og den økonomiske krise, der er opstået i kølvandet på militærkuppet betyder, at folk må optage stor gæld, som de ikke kan indfri, så den økonomiske afmagt er vokset eksponentielt: Tusindvis af familier står i fare for at ende i menneskehandel og hungersnød.

Det overvældende pres og desperationen efter at skaffe mad, driver mange familier ud i at søge alle muligheder for at skaffe føden uden at skele til, hvad den menneskelige omkostning bliver for dem. Gennem de sidste få måneder har vi hørt mange hjerteskærende historier om familier lammet af fattigdom, hvor de må sælge deres børn til menneskehandlere for at undgå sultedød og hjemløshed.

VÆKKELSE PIBLER FREM!

På grund af kuppet er retssamfundet en saga blot og politiet magter ingenting. Dette har skabt perfekte miljøer for gangstervirksomhed. Mord florerer vidt og bredt, der er konstant kampe mellem stridende bander, der er voldtægter og andre former for overgreb overalt. Disse gangstere udnytter nådesløst alle sårbare. Men vi har bedt til Gud og er gået i gang med at bygge relationer til bandelederne, så mange af dem er kommet til tro og er begyndt at bryde voldsspiralen og gøre noget ved misbruget gennem de samfundscentre, hvor vi arbejder.

Siden lokalpolitiet er blevet trukket ud af de fattige områder, hvor vi arbejder, føler ingen sig trygge, fordi lov og orden er ikke-eksisterende. Mangel på autoriteter har givet banderne frit spil, og de arbejder uhindret i det åbne – især som lånehajer, hvor de med trusler om vold og mord presser penge af lokale familier, hvis de ikke betaler til tiden. Familierne har ingen steder at hente hjælp, de kan kun råbe til Gud.

Denne video viser den fantastiske indflydelse disse grupper har!

GÆLD,GANGSTERE OG LOVLØSHED

På grund af kuppet er retssamfundet en saga blot og politiet magter ingenting. Dette har skabt perfekte miljøer for gangstervirksomhed. Mord florerer vidt og bredt, der er konstant kampe mellem stridende bander, der er voldtægter og andre former for overgreb overalt. Disse gangstere udnytter nådesløst alle sårbare. Men vi har bedt til Gud og er gået i gang med at bygge relationer til bandelederne, så mange af dem er kommet til tro og er begyndt at bryde voldsspiralen og gøre noget ved misbruget gennem de samfundscentre, hvor vi arbejder.

Siden lokalpolitiet er blevet trukket ud af de fattige områder, hvor vi arbejder, føler ingen sig trygge, fordi lov og orden er ikke-eksisterende. Mangel på autoriteter har givet banderne frit spil, og de arbejder uhindret i det åbne – især som lånehajer, hvor de med trusler om vold og mord presser penge af lokale familier, hvis de ikke betaler til tiden. Familierne har ingen steder at hente hjælp, de kan kun råbe til Gud.

I Salme 9:10 står der: ”Herren er en borg for undertrykte, en borg i trange tider”.

Her er den seneste video med vidnesbyrd om magten i bønnen og om, hvordan Gud hører de undertrykte

 

EN HALV NATION I FATTIGDOM

FN har for nylig udgivet en rapport, der bekræfter en tragisk og voldsom fremtid for Myanmar. FN mener, at den nationale uro som følge af militærkuppet, sammen med de voldsomme økonomiske konsekvenser og de mange dødsfald forårsaget af corona, vil skubbe yderligere 13 millioner mennesker ud i fattigdom (hvor de tjener under $1 om dagen). Dette betyder, at halvdelen af Myanmars befolkning vil få vanskeligt ved at få dækket deres basale behov for mad, vand, husly og medicin. Fattigdommen i byområderne vil også stige.

Militærkuppet og Delta-variantens hærgen har ført til økonomisk, politisk og social ustabilitet i hele landet. Dette har bevirket, at mange af de mest sårbare og fattige indbyggere har mistet deres jobs, fordi fabrikkerne er lukket, så folk er blevet endnu fattigere. Samtidig er fødevarepriserne steget, så vi har set en eksponentiel vækst i antallet af sultende børn i de fattigste områder af Yangon. Herudover har pengemangel og arbejdsløshed drevet mange ud i menneskehandel, misbrug, vold i hjemmene og familier i opløsning

COVID-19

Siden kuppet i februar, har Myanmars håndtering af COVID-19 været fuldstændig overset, og situationen er nu ude af kontrol. FN har udtalt, at Myanmar nu er en ”mislykket superspreder stat”. Det testes og vaccineres stort set ikke, og læger og sundhedspersonale frygter at vende tilbage til deres arbejde pga. anholdelser og fængsling af læger, der arbejder på private hospitaler.   I hele Myanmar står familier dagligt i kø for at få genfyldt deres iltflasker, så de kan hjælpe deres syge familiemedlemmer med at trække vejret. På trods af dette, dør hundredvis af mennesker – unge som gamle, rige som fattige.

Her er en video efter anden bølge af Covid-19.