VÆKKELSE PIBLER FREM!

På grund af kuppet er retssamfundet en saga blot og politiet magter ingenting. Dette har skabt perfekte miljøer for gangstervirksomhed. Mord florerer vidt og bredt, der er konstant kampe mellem stridende bander, der er voldtægter og andre former for overgreb overalt. Disse gangstere udnytter nådesløst alle sårbare. Men vi har bedt til Gud og er gået i gang med at bygge relationer til bandelederne, så mange af dem er kommet til tro og er begyndt at bryde voldsspiralen og gøre noget ved misbruget gennem de samfundscentre, hvor vi arbejder.

Siden lokalpolitiet er blevet trukket ud af de fattige områder, hvor vi arbejder, føler ingen sig trygge, fordi lov og orden er ikke-eksisterende. Mangel på autoriteter har givet banderne frit spil, og de arbejder uhindret i det åbne – især som lånehajer, hvor de med trusler om vold og mord presser penge af lokale familier, hvis de ikke betaler til tiden. Familierne har ingen steder at hente hjælp, de kan kun råbe til Gud.

Denne video viser den fantastiske indflydelse disse grupper har!

GÆLD,GANGSTERE OG LOVLØSHED

På grund af kuppet er retssamfundet en saga blot og politiet magter ingenting. Dette har skabt perfekte miljøer for gangstervirksomhed. Mord florerer vidt og bredt, der er konstant kampe mellem stridende bander, der er voldtægter og andre former for overgreb overalt. Disse gangstere udnytter nådesløst alle sårbare. Men vi har bedt til Gud og er gået i gang med at bygge relationer til bandelederne, så mange af dem er kommet til tro og er begyndt at bryde voldsspiralen og gøre noget ved misbruget gennem de samfundscentre, hvor vi arbejder.

Siden lokalpolitiet er blevet trukket ud af de fattige områder, hvor vi arbejder, føler ingen sig trygge, fordi lov og orden er ikke-eksisterende. Mangel på autoriteter har givet banderne frit spil, og de arbejder uhindret i det åbne – især som lånehajer, hvor de med trusler om vold og mord presser penge af lokale familier, hvis de ikke betaler til tiden. Familierne har ingen steder at hente hjælp, de kan kun råbe til Gud.

I Salme 9:10 står der: ”Herren er en borg for undertrykte, en borg i trange tider”.

Her er den seneste video med vidnesbyrd om magten i bønnen og om, hvordan Gud hører de undertrykte

 

EN HALV NATION I FATTIGDOM

FN har for nylig udgivet en rapport, der bekræfter en tragisk og voldsom fremtid for Myanmar. FN mener, at den nationale uro som følge af militærkuppet, sammen med de voldsomme økonomiske konsekvenser og de mange dødsfald forårsaget af corona, vil skubbe yderligere 13 millioner mennesker ud i fattigdom (hvor de tjener under $1 om dagen). Dette betyder, at halvdelen af Myanmars befolkning vil få vanskeligt ved at få dækket deres basale behov for mad, vand, husly og medicin. Fattigdommen i byområderne vil også stige.

Militærkuppet og Delta-variantens hærgen har ført til økonomisk, politisk og social ustabilitet i hele landet. Dette har bevirket, at mange af de mest sårbare og fattige indbyggere har mistet deres jobs, fordi fabrikkerne er lukket, så folk er blevet endnu fattigere. Samtidig er fødevarepriserne steget, så vi har set en eksponentiel vækst i antallet af sultende børn i de fattigste områder af Yangon. Herudover har pengemangel og arbejdsløshed drevet mange ud i menneskehandel, misbrug, vold i hjemmene og familier i opløsning

COVID-19

Siden kuppet i februar, har Myanmars håndtering af COVID-19 været fuldstændig overset, og situationen er nu ude af kontrol. FN har udtalt, at Myanmar nu er en ”mislykket superspreder stat”. Det testes og vaccineres stort set ikke, og læger og sundhedspersonale frygter at vende tilbage til deres arbejde pga. anholdelser og fængsling af læger, der arbejder på private hospitaler.   I hele Myanmar står familier dagligt i kø for at få genfyldt deres iltflasker, så de kan hjælpe deres syge familiemedlemmer med at trække vejret. På trods af dette, dør hundredvis af mennesker – unge som gamle, rige som fattige.

Her er en video efter anden bølge af Covid-19.