VÆKKELSE PIBLER FREM!

Midt i denne krise har vi gennem centrene organiseret forskellige grupper for folk, der står i de samme enorme udfordringer. Der er fx grupper for lægehjælp, hjælp til afvikling af gæld og undervisning i, hvordan man undgår at falde i kløerne på menneskehandlere. Der er grupper for motorcykeltaxa-chauffører, kvinder i prostitution, familiesundhed, rådgivning og bøn for familielivet med mere. Vi kan se, hvor vigtige disse støttegrupper er i samfundet, for når folk i trygge rammer kan dele deres problemer med ligesindede, kan de lægge byrderne fra sig og finde opmuntring og trøst ved at vide, at de ikke står alene. Disse grupper fungerer også som livliner for mennesker med psykiske problemer, såsom angst og depression, for grupperne er med til at holde skruen i vandet for enlige og familier, der går gennem sorg, tab, arbejdsløshed og økonomisk nød. I disse grupper udgyder Gud sin Ånd over dem, der gerne vil modtage og høre. Utallige voksne og børn har set visioner af Himmel og helvede og har haft samtaler med Jesus. Det er fantastisk at se disse mennesker komme i brand for Gud og efterfølgende udbrede evangeliet overalt hvor de kommer.

102 Fællesskabsgrupper;

Over 1000 nye troende

I løbet af de sidste par måneder har vi oplevet, at flere og flere mennesker er åndeligt søgende efter svar, håb og trøst, mens de er omgivet af død og fortvivlelse på alle sider. Klostre og templer er lukkede pga. virussen, og folk er overladt til sig selv uden åndelig vejledning og hjælp. For at imødekomme det stigende behov for åndelig vejledning og hjælp, har vi udvidet antallet af fællesskabsgrupper via vores community centre. Her kan folk mødes både dag og nat, snakke om deres problemer og udfordringer, og støtte hinanden. Det er blevet til over 100 nye fællesskabsgrupper siden februar, grupper, som oftest mødes i private hjem i de områder, hvor vi arbejder. De private rammer sikrer en større tryghed, da de kan mødes mere hemmeligt på denne måde i en tid med stor national uro.

Fællesskabsgrupperne har vakt interessen for Gud hos mange af deltagerne. Mange er blevet rørt over, at Jesus gav sit liv for dem, og andre opleverhelbredelse og nye jobmuligheder og indkomst efter at have modtaget forbøn.

Der er så mange, der vil døbes, at vi bliver nødt til at holde dåb ugentligt. Vi døber i store vandbeholdere, som vi har anskaffet til formålet, i alle community centrene hver uge. Over 1.000 nye troende deltager nu aktivt i fællesskabsgrupper og i gudstjenester. For os er dette et bevis på, at Gud arbejder og baner vej på trods af landets forfærdelige omstændigheder.

Her er en videoer, der viser den fantastiske genoplivning, der sker

Dåb af nye troende

Næsten hver uge foregår der dåb i vores centre i hele Yangon. Vi ser hele familier komme til tro, fordi et enkelt familiemedlem er kommet i kontakt med et program i et community center. Her er en video om, hvordan en hel familie fandt en tro.

Mirakler midt i modgangen

På trods af de undertrykkende forhold i landet for tiden, ser vi flere komme til tro og blive døbt ned nogensinde før. Der er utallige historier om, hvordan Helligånden har virket i menneskers liv. Vi åbner hele tiden nye centre og går ind i nye områder og det ser ikke ud til at stoppe!

Her er nogle historier om, hvordan Gud har virket i slumområderne, hvor vi arbejder: