Fællesskabscentre

Mercy Outreach vælger at arbejde med mennesker og lokalsamfund, der ofte bliver overset i samfundet. Vores dybeste ønske er at bringe håb til dem, der er i de mest håbløse situationer. Derfor arbejder vi med at åbne community centre i områder med akut behov. Community centrene er strategisk placeret i slummen, og hvert center tilbyder holistiske tjenester for folk i alle aldre og fra alle sociale baggrunde.

Uddanelse

Myanmars uddannelsessystem har stort behov for udvikling, og mange af de børn, der kommer til Mercy Outreachs community centre, har brug for uddannelsesstøtte. I skoletiden laver community centrene kreative uddannelsesforløb for børn, der enten endnu ikke er i skolealderen, eller som ikke er i stand til at gå i skole. Vores uddannede personale underviser børnene i at tænke kreativt og hjælper dem med at blive dygtige til at træffe beslutninger – alt imens de får en grundlæggende uddannelse. Community centrene tilbyder også ekstra undervisning til skolebørn, som blandt andet kan få lektiehjælp og vejledning i eksamensforberedelsen.

Kompetencetræning

Vores community centre modarbejder arbejdsløshed ved at tilbyde forskellige former for kompetencetræning. Primært tilbyder vi sykurser og undervisning i it-færdigheder. Disse kurser giver deltagerne gode muligheder for at starte som selvstændige, og de giver deltagerne mange store fordele, når de søger job. Det har en langvarig indflydelse på vores samfund, når vi hjælper mænd og kvinder med at udvikle konkrete kompetencer, der gør dem i stand til at udføre meningsfuldt arbejde.

Kvinde Grupper

Kvindegrupperne styrker lokale kvinder i at forbedre deres eget liv såvel som deres samfund. Grupperne tilbyder et trygt og sikkert sted, hvor kvinderne kan udvikle praktiske evner, lære om selvforsvar, udvikle økonomiske færdigheder og få støtte til at blive iværksætter.

Mad og Vand

“For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke…” Matt. 25:35

I de samfund, hvor vores centre er placeret, er sult og tørst en stor del af hverdagen. Hver dag deler vi rent vand og nærende mad ud til mennesker i samfundet.

Den Lokale Kirke

Centralt for alt, hvad vi gør, er et dybtfølt ønske om, at mennesker må opleve Jesu store og livsforvandlende kærlighed. Som en del af vores holistiske tilgang er hvert center forpligtet til at skabe et rum for at folk kan møde Gud og imødekomme deres åndelige behov gennem vores smågrupper og søndagsmøder.

Børneprogrammer

Hvert community center er forpligtet til at bidrage ved at skabe et trygt og sikkert rum, hvor nabolagets børn kan samles og lege.

Centre Videoer

For at lære mere om vores fællesskabscentre se videoerne nedenfor: