Det orange center

Det orange center ligger i et område som er stærkt præget af arbejdsløshed.
Mange af områdets børn går ikke i skole. Vandet i området er slemt forurenet. Centret har et stort vandfilter, som renser vandet ved hjælp af omvendt osmose og producerer vand til tre centre og til de omkringliggende lokalsamfund.

Fællesskabsgrupper og søndagsgudstjenester samler de lokale, og kvindegrupperne hjælper kvinderne med at forbedre deres samfund og familiens liv. I disse grupper lærer de om iværksætteri, så de har mulighed for at tjene og opspare penge. De lærer også at håndtere krisesituationer. Centret har også en legeplads, der giver børn mulighed for at lege sammen uden at skulle være bange for at blive kidnappet eller komme til skade.

Tilbud

Kreative aktiviteter – om fredagen er der kreative aktiviteter for børn. Her modtager de lidt undervisning, de synger sammen, leger og får et godt måltid mad.

Fællesskabsgrupper – i disse grupper værner vi om fællesskabet. Her kan folk tale om svære og alvorlige emner, spise sammen og støtte hinanden.

Kvindegrupperne støtter kvinderne i at forbedre deres vilkår. Vi tilbyder et trygt sted at lære om hygiejne, såvel som et opsparingsprogram, der har til formål at forbedre familiernes indkomst og fremtidsmuligheder.

Sykurserne lærer kvinderne at sy deres eget tøj. Når de har gennemført kurset, bliver de opmuntret til at komme med i en kvindegruppe, og mange vælger at starte deres egen forretning ud fra hjemmet.

Maduddeling – alle, der kommer og er en del af centrets aktiviteter, får tilbudt mad.

Søndagsmøder – alle er velkomne til at deltage i gudstjenesterne om søndagen. Her spiser folk også sammen og nyder fællesskabet.

 

Rent vand – et stort vandfilter sørger for 3000 liter rent drikkevand dagligt til tre centre og til de omkringliggende lokalsamfund.

Tryg legeplads – en legeplads, der giver børn mulighed for at lege sammen uden at skulle være bange for at blive kidnappet eller komme til skade.