Det røde center

Det røde center ligger op af en gravplads – her har ingen lyst til at bo, bl.a. pga folks tro på ånder. Det er et meget fattigt område uden adgang til vand og der er ingen jobs at få. Området huser over 100 familier, som alle er tilknyttet det røde center.
Mange af de mennesker, der bor her, har ingen eller kun meget lidt skolegang, hvilket gør livet vanskeligt og fremtiden usikker.
Da der ingen jobs er, arbejder folk ikke, og mange vender sig mod kriminalitet og har ofte været i fængsel.

Tilbud

Mercy Outreach tilbyder grundlæggende undervisning til børn mellem 5 og 12. Mandegrupper tilbyder mulighed for at diskutere udfordringerne i et samfund, som på mange måder er isoleret. Kvindegrupper tilbyder støtte og opmuntring, hjælp til iværksætteri, undervisning i kvinders rettigheder og sundhed, samt et sted med underholdning og sjov. Et nyt vandfilter, finansieret af gavmilde donorer og af Mercy Outreach, sørger for rent vand til de lokale. Dette betyder blandt andet, at de unge piger ikke længere skal vandre langt med fyldte spande, så de får bedre tid til at gå i skole.