Det lilla center

Det lille center ligger i et område med store udfordringer med alkohol- og stofmisbrug og hasardspil. Området har også en stor andel af familier med kun én forsørger.
Centret tilbyder børnene en uformel uddannelse samt lektieordninger for at hjælpe dem igennem skoletiden, så de kan bestå deres eksamener.

Kvindegrupperne tilbyder undervisning i sundhed og hygiejne, læsefærdigheder, regning og lederskab. Grupperne tilbyder også kvinderne et tillidsfuldt fællesskab, hvor de lærer om at håndtere penge, opsparing og iværksætteri – alt sammen ting, der er med til at forbedre deres families indkomst. Sykurserne lærer dem at lave deres eget tøj. Mange kvinder starter deres egen virksomhed efter at have været på kursus i centret.

Tilbud

For de børn, der endnu ikke går i skole, eller ikke har mulighed for at gå i skole, tilbyder vi kreative aktiviteter, der lærer dem at tænke kreativt og innovativt, samt opøver deres evne til at træffe gode beslutninger.

Fællesskabsgrupper – i disse grupper værner vi om fællesskabet. Her kan folk tale om svære og alvorlige emner, spise sammen og støtte hinanden.

Kvindegrupperne støtter kvinderne i at forbedre deres vilkår. Vi tilbyder et trygt sted at lære om hygiejne, såvel som et opsparingsprogram, der har til formål at forbedre familiernes indkomst og fremtidsmuligheder.

Sykurserne lærer kvinderne at sy deres eget tøj. Når de har gennemført kurset, bliver de opmuntret til at komme med i en kvindegruppe, og mange vælger at starte deres egen forretning ud fra hjemmet.

Maduddeling – alle, der kommer og er en del af centrets aktiviteter, får tilbudt mad.

Eftermiddags-lektieordninger – lektieordningen hjælper børn med at læse lektier, så de ikke kommer bagud i deres uddannelse.

IT-undervisning – unge har brug for at lære at bruge en computer for at kunne konkurrere om jobs, når de er færdige med skolen.

Tryg legeplads – en legeplads, der giver børn mulighed for at lege sammen uden at skulle være bange for at blive kidnappet eller komme til skade.