Mad og Vand

Rent Vand:

Rent vand findes kun få af de steder, hvor vi arbejder. At have adgang til rent vand gør en kæmpe forskel for et samfund – antallet af vandbårne sygdomme falder, der spares tid ved ikke at skulle gå langt for at hente rent vand osv. Derfor har tre af vores community centre installeret et stort omvendt osmosefilter, der leverer 3.000 liter rent drikkevand pr. dag til centrene og deres omkringliggende samfund.

Maduddeling:

På en given dag serverer community centrene et voksende antal måltider. Vores madudleveringer leverer nærende mad til børn,og der serveres altid et måltid mad, når voksne mødes i store grupper på vores centre.

Se vores film om mad og sundhed på vores centre: