Kvindegrupper

I de samfund, hvor vi arbejder, betragtes mænd som arvinger til ejendom, retmæssige modtagere af god uddannelse, beslutningstagere, forretningsejere og familiens autonome
overhoveder. Kvinder bliver ofte overset i samfundet.

Kvindegrupperne gør det muligt for kvinderne at komme i kontakt med samfundscentrene, hvor de oplever at blive mødt med forståelse for deres behov. Formålet med grupperne er både relationelt og praktisk.

Kvinderne samles for at synge, tale om livet og dele deres håb og drømme. Det kan virke enkelt, men det er utrolig kraftfuldt. Når en kvinde føler, at hun har troværdige mennesker omkring sig, begynder noget indeni at boble til overfladen: en følelse af håb og tillid til, at hun kan forandre sig og forbedre sit familieliv og sit samfund. Men det relationelle står ikke alene. Mens de er i kvindegrupperne, lærer kvinderne om hygiejne; de får undervisning om vold og selvforsvar og lærer, hvordan man starter en lille virksomhed. De får også værktøjer til at komme i gang med en opsparing, og de uddannes i lån og renter.

Kvindegrupperne hjælper kvinderne med at blive selvforsørgende, og gør dem i stand til at træffe deres egne beslutninger. De bliver selvstændige og handlekraftige kvinder, og det samme gælder deres døtre. Sådan fortsætter spiralen.