Det mørkeblå center

Det mørkeblå center ligger i industrizonen, hvor mange fremmedarbejdere kommer for at finde arbejde. Der er kun få muligheder for dem, der ikke har meget uddannelse eller erfaring. Derfor er her mange arbejdsløse, hvilket fører til høj kriminalitet og meget vold.

Centret her fokuserer på at træne færdigheder hos mænd og kvinder, så de kan forbedre deres muligheder for at få arbejde i området. Børnene bliver tilbudt
en uformel uddannelse samt lektieordninger for at hjælpe dem igennem skoletiden. Maduddelingen giver næringsrig mad til børnene og centret har en stor, indendørs legeplads, hvor børnene kan lege uden risiko for kidnapning.
For at styrke kvinderne tilbyder vi kvindegrupper. Her lærer de bl.a. om iværksætteri, budgetlægning og opsparing, samt om sundhed og hygiejne.

Tilbud

For de børn, der endnu ikke går i skole, eller ikke har mulighed for at gå i skole, tilbyder vi kreative aktiviteter, der lærer dem at tænke kreativt og innovativt, samt opøver deres evne til at træffe gode beslutninger.

Fællesskabsgrupper – i disse grupper værner vi om fællesskabet. Her kan folk tale om svære og alvorlige emner, spise sammen og støtte hinanden.

Kvindegrupperne støtter kvinderne i at forbedre deres vilkår. Vi tilbyder et trygt sted at lære om hygiejne, såvel som et opsparingsprogram, der har til formål at forbedre familiernes indkomst og fremtidsmuligheder.

Sykurserne lærer kvinderne at sy deres eget tøj. Når de har gennemført kurset, bliver de opmuntret til at komme med i en kvindegruppe, og mange vælger at starte deres egen forretning ud fra hjemmet.

Maduddeling – alle, der kommer og er en del af centrets aktiviteter, får tilbudt mad.

Eftermiddags-lektieordninger – lektieordningerne hjælper børn med at læse lektier, så de ikke kommer bagud i deres uddannelse.

IT-undervisning – unge har brug for at lære at bruge en computer for at kunne konkurrere om jobs, når de er færdige med skolen.

Tryg legeplads – en legeplads, der giver børn mulighed for at lege sammen uden at skulle være bange for at blive kidnappet eller komme til skade.

Færdighedstræning – Centret fokuserer på at træne færdigheder hos mænd og kvinder, så de kan forbedre deres muligheder for at få arbejde i området.

Søndagsmøder – alle er velkomne til at deltage i gudstjenesterne om søndagen. Her spiser folk også sammen og nyder fællesskabet.